Realizácie

Realizácie z: Inžinierske stavby Všetky Automobilový a strojárenský priemysel
Kotolne strojovne a výmenníkové stanice
Inžinierske stavby
Cieľom našej spoločnosti je zabezpečiť preukázateľné, overiteľné a merateľné úspory energie, a tým pádom aj zlepšenie energetickej efektívnosti pri výrobe tepla, resp. konečnej spotrebe jednotlivých objektov.
Bioplynové stanice a čističky odpadových vôd
Inžinierske stavby
Spoločnosť G&F dodáva a zabezpečuje komplexné riešenia pre bioplynové stanice a čističky odpadových vôd vrátane prípravných a prieskumných prác, autorských a stavebných dozorov až po ukončenie stavieb a ich odovzdanie do prevádzky.
Montáže a demontáže potrubných rozvodov
Inžinierske stavby
Spoločnosť G&F ponúka riešenia flexibilných predizolovaných miestnych a diaľkových vedení médií, ktoré sú kľúčom k rýchlej, jednoduchej, koordinačne nenáročnej a úspornej výstavbe tepelných sieti. Bezkonkurenčné tepelnoizolačné vlastnosti garantujú rýchlu návratnosť investície.