Realizácie

Stavebná činnosť
Stavebná činnosť a doprava
Búracie a demontážné práce pre projekt NMI Rezidencia